قابلیت بارگذاری «سفارشات باسلام» از طریق «فایل اکسل» فراهم شده است. فایل اکسل سفارشات باسلامی را از پنل غرفه داری خود در باسلام دانلود نمایید و در صفحه ثبت سفارش دسته ای بارگذاری نمایید. کد رهگیری سفارشات به صورت خودکار در باسلام بارگذاری میشوند.